Chuẩn bị tổ chức giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu Thủ đô

21/04/2017 - 04:34:15 598

HNP - Theo kế hoạch vừa được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành, dự kiến, cuối tháng 6/2017, sẽ tổ chức giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu Thủ đô.

Việc giao lưu nhằm mục đích tôn vinh các Làng văn hóa trong quá trình đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đây sẽ là dịp trao đổi kinh nghiệm quý báu giữa các thôn, làng được tích lũy trong thực tiễn xây dựng Làng văn hóa, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất, kiến nghị với thành phố điều chỉnh các giải pháp, chế độ chính sách phù hợp nhằm phát huy thế mạnh của các thôn, làng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.
 
Theo đó, chương trình giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu sẽ tập trung vào 2 hoạt động chính: Hội thi văn nghệ giữa các Làng văn hóa và Hội thảo trao đổi kinh nghiệm xây dựng Làng văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Trong đó, hội thảo sẽ được tổ chức để trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong việc triển khai công tác xây dựng Làng văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới từ thực tế của các địa phương: Vai trò của chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, người dân trong quá trình xây dựng Làng văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Làng văn hóa; kinh nghiệm trong cách giải quyết những khó khăn, trở ngại trong tiến trình xây dựng các mô hình văn hóa gắn liền với việc xây dựng nông thôn mới…

Văn Chiến (Cổng Giao Tiếp Điện Tử Hà Nội)