Sơn Tây tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa

21/04/2017 - 04:31:13 506

HNP - UBND Thị xã Sơn Tây vừa lên kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, du lịch trên địa bàn thị xã.

Việc kiểm tra sẽ tập trung vào công tác rà soát, thống kê danh sách các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ văn hóa, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, thể dục thể thao, du lịch trên địa bàn. Thực hiện kiểm tra, đánh giá trên hồ sơ, giấy tờ pháp lý và các điều kiện thực tế tại cơ sở về điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.
 
Thông qua công tác kiểm tra, Thị xã sẽ nắm bắt những hạn chế, tồn tại, khó khăn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước, đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, cũng giúp nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ đối với pháp luật về ngành nghề kinh doanh.
 
Việc kiểm tra sẽ được tiến hành đột xuất và thường xuyên trong cả năm 2017.

Minh Nguyệt (Cổng Giao Tiếp Điện Tử Hà Nội)