Cùng trải ngiệm giao diện mới (Beta)

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG)

Quy chế về chính sách hoạt động đưa ra, mục đích để các bên hiểu rõ về cách thức hoạt động của SGD TMĐT Mbeauty.vn, nhằm thực hiện đúng và tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

Mbeauty cũng luôn nỗ lực tạo ra một sân chơi chung cho cả Nhà Bán Hàng và Khách hàng đảm bảo tính minh bạch rõ ràng, tôn trọng quyền và lợi ích mỗi bên. 

 •  Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng (người mua hàng)

–       Khách hàng có quyền tự do lựa chọn, mua sắm hàng hóa mình yêu thích.

–     Toàn bộ sản phẩm trên website Mbeauty.vn đều có giấy tờ pháp lý chứng minh chính hãng 100% với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Mbeauty có chính sách bồi thường thiệt hại do vậy Khách Hàng có quyền khiếu nại và được hưởng bồi thường. 

–    Được hưởng các chính sách khuyến mãi, tài trợ của nhà bán hàng hoặc của SGD TMĐT Mbeauty theo từng thời điểm.

–       Được hỗ trợ trong các vấn đề phát sinh liên quan tới đơn hàng, tài khoản,… 

–     Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra Khách Hàng có nghĩa vụ hợp tác cung cấp thông tin hoặc bằng chứng nếu được yêu cầu.

–      Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Mbeauty (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), bao gồm nhưng không giới hạn nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản. 

–      Không lợi dụng chính sách, lỗ hổng chính sách nhằm mục đích chuộc lợi, từ các chương trình khuyến mãi, tài trợ của Mbeauty. Nếu phát hiện Mbeauty có quyền thu hồi hoặc hủy ưu đãi.

–    Khách hàng có nghĩa vụ đọc và tìm hiểu về các chính sách liên quan được cập nhật trên  www.mbeauty.vn

 1.     Quyền và nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng

–    Nhà Bán Hàng đồng ý và cam kết có trách nhiệm đọc, cập nhật, tuân thủ và thực hiện theo đúng tất cả quy định, quy trình, chính sách, thông báo (“chính sách thương mại”) được ban hành bởi Mbeauty theo từng thời kỳ, được cập nhật trên www.mbeauty.vn

–     Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, thanh toán, quảng cáo, khuyến mãi, sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

–   Đảm bảo hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên SGD TMĐT Mbeauty.vn là hàng hóa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt, đạt tiêu chuẩn chất lượng, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

–   Tự chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, hình ảnh, các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ  đăng trên www.mbeauty.vn bao gồm nhưng không giới hạn mô tả sản phẩm, chương trình khuyến mãi, chính sách sau bán, v.v….

–   Cung cấp các giấy tờ trong quá trình tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, giấy phép quảng cáo, v.v….

–   Bảo mật thông tin, tài liệu được Mbeauty cung cấp, và thông tin cá nhân khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch

–    Tự quản lý và bảo mật thông tin tài khoản Nhà Bán Hàng được Mbeauty cung cấp

–   Cam kết cung cấp hồ sơ giấy tờ cần thiết đối với hàng hóa trong quá trình hoạt động thương mại điện tử theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng tối gia 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ khi nhận được yêu cầu. Nhà Bán Hàng cam kết chịu mọi trách nhiệm đối với hàng hóa bị tịch thu hoăc lưu giữ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm các khoản tiền phạt do việc chậm trễ trong việc cung cấp tất cả các giấy tờ nói trên. Nhà bán hàng thừa nhận và đồng ý rằng hàng hóa bị tịch thu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ không được bồi thường theo chính sách chung của sàn kể cả trường hợp nhà bán đã cung cấp đủ các hồ sơ giấy tờ trong vòng 24h nhưng hàng hóa vẫn không được trả lại bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà Bán Hàng cam kết và có trách nhiệm làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hàng hóa bị tịch thu.

–   Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp hoặc tạ những công cụ tương tự công cụ trên SGD TMĐT Mbeauty.vn vào mục đích thương mại hay lợi ích của bất kỳ bên thứ ba hoặc theo bất kỳ hình thức nào mà không được Mbeauty cho phép.

 1.     Quyền và nghĩa vụ của Mbeauty.

–        Đảm bảo hoạt động thương mại điện tử trên SGD TMĐT Mbeauty.vn tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

–        Áp dụng các biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Nhà Bán Hàng và thông tin cá nhân của khách hàng.

–        Bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định, quy trình nhằm phù hợp với hoạt động của SGD TMĐT Mbeauty.vn

–        Hỗ trợ Nhà Bán Hàng khi giải quyết tất cả các khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên SGD TMĐT Mbeauty.vn

–        Thông báo về biểu phí dịch vụ, phí, phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử.

–        Được toàn quyền xử lý đối với đơn hàng, hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp Nhà Bán Hàng không đảm bảo các cam kết về thời gian vận hành, các chính sách vận hành nói chung và Mbeauty được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm, kể cả việc bồi thường thiệt hại. Tùy theo quyền quyết định của mình khi xét thấy hợp lý, Mbeauty có quyền từ chối xử lý khiếu nại.

–        Đổi với hình ảnh, thiết kế,…được cung cấp bởi Nhà Bán Hàng, Nhà Bán Hàng đồng ý và cam kết rằng Mbeauty có quyền sử dụng hợp pháp mà không vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền của bên thứ 3 nào, bao gồm cả việc sử dụng đăng bán chung trên một sản phẩm cho các Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Mbeauty.vn

–        Nhằm đảm bảo lợi ích Khách Hàng, theo quyết định của mình, Mbeauty có quyền yêu cầu Nhà Bán Hàng thực hiện các hành động và/hoặc không hành động trong các trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại tranh chấp liên quan mà Nhà Bán Hàng không đưa ra được phương án giải quyết hợp lý và/hoặc bằng chứng thuyết phục.

–        Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của SGD TMĐT Mbeauty.vn, tùy theo quyết định của mình, Mbeauty có thể tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng với Nhà Bán Hàng mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Nhà Bán Hàng kể cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi Nhà Bán Hàng có một hoặc nhiều hành động vi phạm hoặc có khả năng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm dựa trên đánh giá hợp lý của Mbeauty, bao gồm các trường hợp vi phạm được liệt kê cụ thể dưới đây và các trường hợp vi phạm dựa trên chính sách thương mại hoặc hợp đồng dịch vụ sàn thương mại điện tử:

 • Nhà Bán Hàng cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ, gây nhầm lẫn; hoặc có hành vi giả mạo, lừa đảo; hoặc cạnh tranh không lành mạnh; hoặc vi phạm chính sách sau bán hàng, các chính sách thương mại, hoặc vi phạm pháp luật.
 • Nhà Bán Hàng thực hiện hành vi mà Mbeauty cho là gây phương hại về mặt thương mại, hình ảnh, quyền hoặc lợi ích của Mbeauty.
 • Nhà Bán Hàng vi phạm các chính sách, quy định, thông báo được ban hành bởi Mbeauty.
 • Nhà Bán Hàng bị phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án.
 •  Nhà Bán Hàng thực hiện hành vi mua đi bán lại và/hoặc cố tình lợi dụng chính sách giá bán và/hoặc trục lợi thương mại liên quan đến SGD TMĐT Mbeauty.vn
 • Nhà Bán Hàng có dấu hiệu gian lận, lạm dụng dịch vụ, công cụ, chứng từ, chương trình khuyến mãi hoặc trợ cấp được cung cấp bởi Mbeauty.
 • Nhà Bán Hàng sử dụng các thông tin, dịch vụ thuộc quyền sở hữu của Mbeauty để tạo hoặc phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động hệ thống của Mbeauty hoặc thực hiện lừa đảo, đe dọa, xúc phạm, cản trở, quấy rối, hoặc các hành vi bất hợp pháp khác.
 • Nhà Bán Hàng không hợp tác với Mbeauty tác trong việc xử lý Đơn hàng, xử lý khiếu nại của Khách Hàng.
 • Nhà Bán Hàng lặp đi lặp lại nhiều lần một lỗi vi phạm mà không có hướng khắc phục.